Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/๒๒๙๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ทส ๑๖๑๐.๑/๒๒๙๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content