Skip to content

ทส. เปิดสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม MMRF5

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
          นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการในระดับ world class พร้อมเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
          สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกของประเทศ และเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ใช้ชื่อในพระนาม ซึ่งจัดเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช เป็นศูนย์ศึกษาและค้นคว้าวิจัย ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย
          ในส่วนของกรมป่าไม้ นำโดยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรม นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ ทส. นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. บรรยายให้ความรู้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content