Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/๑๒๗๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๑๒๗๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ว ๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content