Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๒๕/๑๐๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมางาน กิจกรรมเพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๑ งาน(ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์)

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๒๕/๑๐๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมางาน กิจกรรมเพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๑ งาน(ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ “

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content