Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/๖๔๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๕

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๖๔๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content