Skip to content

ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๕๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” รุ่นที่๒

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๕๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” รุ่นที่๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content