Skip to content

ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๖๐๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content