Skip to content

ทส 1610.2/3208 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 การกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่องกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content