Skip to content

ทส 1610.149/1434 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 13/4.16 และ 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content