Skip to content

หนังสือเวียน ทส1610.1/3127 ลว 17ตุลาคม2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนวจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนวจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content