Skip to content

อบรมฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน เพิ่มประสิทธภาพให้กับเจ้าหน้าที่

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกท่าน ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน โดยจิตอาสา 904 นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในการฝึกปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย มีความเข็มแข็ง และความพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ และเครื่องแบบต่างๆของกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความภูมิใจและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ดีได้ต้องเริ่มจากการมีระเบียบวินัยในตัวเองก่อน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความภูมิใจในความเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นคนดี รักในศักดิ์ศรีของตนเองเพิ่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชมฃองประชาชนทั่วไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content