Skip to content

26 มี.ค.2562 นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รหัส 2B-208 จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายพิเศษ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ รหัส 2B-208 จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-11.30 น. จำนวน 527 คน และ ช่วงที่ 2. เวลา 13.30-16.00 น. จำนวน 505 คน โดยมี นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประวัติศาสตร์ชาติไทย พระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจและพระราโชบาย การพระราชทานโครงการจิตอาสากับการเป็นคนดี การฝึกท่าถวายความเคารพการสวมหมวกและผูกผ้าพันคอจิตอาสา และการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจิตอาสา

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content