Skip to content

24 ธ.ค.2561 ศรร.สงขลา ให้บริการสถานที่ในการจัดประชุมเรื่อง การปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา ให้บริการสถานที่ในการจัดประชุมเรื่อง การปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
แก่คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สงขลา โดยมีนายไพโรจน์ นัครา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา) เป็นประธานการประชุม และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลา เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

  – หน่วยป้องกันรักษาป่า

  – หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในจังหวัดสงขลา

  – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ จ.สงขลา

  – โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จ.สงขลา

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content