Skip to content

8-10 ธ.ค.2561 สคร. มอบหมายให้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้มอบหมายให้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2561 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี” ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดแสดงเกี่ยวกับการสืบสานศาสตร์พระราชา ร่วมกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของแผนการป้องกันและปลูกป่าเสริมในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ดังนี้

  1.การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การแจกจ่ายกล้าไม้ และการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ E-TREE

  2.การรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  3.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และแจกจ่ายจุลสาร “ภูมิวารินอนุรักษ์”

โดยมีนายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ จัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2561

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content