Skip to content

28 พ.ย.2561 โครงการหมุ่บ้านรักษ์ป่าฯ จ.สงขลา และ ศรร.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าฯ (หมู่บ้านสีเขียว) จ.สงขลา และ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯ ของกรมปาไม้ ชื่อศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภูริตา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี อดีตรองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.สมยศ ทุ่งหว้า อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ (NGO) นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส นักวิชาการจากกรมป่าไม้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มแกนนำเกษตรกรชีววิถีจากท้องที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา หัวข้อประเด็นการนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือวนเกษตร (ปลูกป่าร่วมยางพารา) ตามแนวพระราชดำริ และการพิจารณาร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบอาชีพสวนป่าเพื่อนำเสนอผ่านผู้แทนประเทศไทยในการจัดประชุมระดับภูมิภาค ร่วมกับองค์กร FSC ต่อไป

   

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content