Skip to content

17 พ.ย. 2561 คณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี ได้อำนวยการการศึกษาดูงานของคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันที่ 17 พ.ย.2561 คณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี ได้อำนวยการการศึกษาดูงานของคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 40 คน ในการเรียนรู้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านในแต่ละภาค และได้เรียนรู้สมุนไพรจากการเดินป่าจริงในพื้นที่โครงการฯห้วยโสมง โดยมีหมอสมุนไพรพื้นบ้านจาก จ.ลพบุรี จ.อุบลราชธานี จ.สงขลา และ จ.ยะลา มาเป็นผู้ช่วยสอน และในการนี้เจ้าหน้าของโครงการฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายร่วมกันเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการนำไปขยายผลสู่ชุมชน

       

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content