Skip to content

16 พ.ย.2561 โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการฯ ต.แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี นำข้าราชการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เยี่ยมชมไร่ ที่มีการนำรูปแบบโคก หนอง นาโมเดล มาปรับใช้ในพื้นที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่ หัวหน้าหน่วยป้องกันฯที่ อน.9 หัวหน้าโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการฯ ต.แก่นมะกรูด ร่วมต้อนรับ บรรยายและให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ จำนวน 42 ราย มาศึกษาเรียนรู้โครงการพื้นที่ต้นแบบฯ ในการน้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ดูงานเกษตรกรราย นาย วันนบ ขอสุข ไร่อุ๊ยกื้อ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมไร่ ที่มีการนำรูปแบบโคก หนอง นาโมเดล มาปรับใช้ในพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) มาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน เนื้อที่ จำนวน 23 ไร่

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content