Skip to content

29-30 ก.ย.61 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) และ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา อบรมหลักสูตร ค่ายพักแรมเนตรนารีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จ.สงขลา และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายพักแรมเนตรนารีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯ แก่โรงเรียนธิดานุเคราะห์ (โรงเรียนในเครือ
ซาเลเซียน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 195 คน ครูและซิสเตอร์ รวม 12 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย นำชมชมวีดิทัศน์ การเรียนรู้ตามกลุ่มฐานการเรียนรู้ต่างๆ  ฝึกการทำงานเป็นทีมและการเดินทางไกล ระยะทาง 6 กม. ไปปลูกฟื้นฟูป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content