Skip to content

18 ก.ค. 2561 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ำห้วยใหญ่) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้จัดกิจกรรมครูป่าไม้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ำห้วยใหญ่) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมครูป่าไม้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยในกิจกรรมได้นำเสนอความเป็นมาและภารกิจของโครงการฯ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้, การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้, โครงการพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้, การนันทนาการ และการฝึกปฏิบัติเพาะชำเมล็ดไม้และกล้าแฝก

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content