Skip to content

18 ก.ค. 2561 ผอ.สคร. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ Our Khung Bang Kachao ในฐานะคณะกรรมการ Steering Committee โครงการฯ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30-17.30 น. ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) ในฐานะคณะกรรมการ Steering Committee โครงการ Our Khung Bang Kachao และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ
ณ ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคาร CW Tower  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ พิจารณากรอบแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นงาน รวมทั้งรับทราบเกี่ยวกับคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน งานเปิดตัวโครงการ “Our Khung Bang Kachao ” ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 และกำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานโครงการฯ

     

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content