Skip to content

25 มิ.ย. 2561 ศรร.สงขลา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (One day Camp.)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (One day Camp.) โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รวมจำนวน 60 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.เนาวรัตน์ ผาสุกนนท์ สภ.ทุ่งตำเสา ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมวนเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรเป็นเกษตรกรต้นแบบของโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จ.สงขลา ร่วมถ่ายทอดความรู้
สู่เยาวชน

   

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content