Skip to content

23 มิ.ย. 2561 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ตามรอยเท้าพ่อ” รุ่นที่ 4 โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ตามรอยเท้าพ่อ” รุ่นที่ 4 โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ. ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูระดับผู้บริหารสถานศึกษาและแกนนำนักเรียน จำนวน 100 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ ของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ โดยมีนายรังสรรค์ ขอผล ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริฯ และหัวหน้าโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติในหัวข้อ “การผลิตและใช้เชื้อเพลิงจากไม้อย่างมีประสิทธิภาพ”

     

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content