Skip to content

15 มิ.ย. 2561 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบ ผอ.สคร. เป็นประธานประชุมคณะทำงาน “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ครั่งที่ 1/2561

วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ(นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย” ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทน ผอ.สสป., ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก), ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ 10 (ราชบุรี), ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ 12 สาขากระบี่, ผู้อำนวยการส่วน สคร. และผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทั้ง 3 พื้นที่
ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบการจัดกิจกรรมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          ทั้งนี้กรมป่าไม้ ได้พิจารณาให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ดำเนินโครงการป่าในเมือง

“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่

    1. โครงการส่งเสริมหารเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.ตาก

    2. ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ

    3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าท่าปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่

และที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 3 พื้นที่ จัดทำรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมที่พื้นที่สามารถรองรับ รวมทั้งจัดทำงบประมาณ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

   

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content