Skip to content

2 มิถุนายน 2561 กรมป่าไม้ รวมพลังจัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ จ.ตาก

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ โครงการปลูกป่ามิยาวากิ ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เหมืองผาแดง) หมู่ 4 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่นตามธรรมชาติ ได้แก่ ยางนา สัก แดง ประดู่ พยุง คูน พฤกษ์ อินทนิล หว้า มะขามป้อม ปีบ สำโรง เพกา และ เสลา ตามวิธีการปลูกต้นไม้เมื่อผ่านไป 1 ปี ไม้โตเร็ว จะเพิ่มความสูงได้ 2-3 เมตร ส่วนไม้โตช้าจะสูงเพิ่ม 1-2.5 เมตร โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ชุนจิ มูไร และ คณะ Regreen Movement จากประเทศญี่ปุ่น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตลอดจนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน และประชาชนชาวตำบลพระธาตุผาแดง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองผาแดงให้กลับมามีสภาพทางนิเวศของสังคมป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยเร็ว เพื่อเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กับมามีความสมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติในแนวทางและรูปแบบการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศสังคมป่า เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป
ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบกล้าไม้ที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจากต้นไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมงานนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานหรือองค์กรอีกด้วย
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพป่าในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริกับคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งเมื่อได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหมืองผาแดงโดยให้ทำการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ หรือการปลูกป่าแบบมิยาวากิ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่
วิธีการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศหรือการปลูกป่าแบบมิยาวากินั้น มีหลักที่สำคัญ คือ พันธ์ไม้ที่ปลูกต้องเป็นพันธุ์ไม้พื้นที่ตามธรรมชาติ ใช้วิธีการปลูกแบบไม้เป็นแถวแนวตารางเมตรละ 3 -4 ต้น เพื่อให้ต้นไม้แข่งกันโต และเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของชาล ดาร์วิน ที่ว่า The strong must be service ใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นให้ต้นไม้ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติรองก้นหลุม เพื่อช่วยในการเติบโต

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content