Skip to content

26 – 27 มีนาคม 2561 โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่ฯ จัดอบรมราษฎรและศีกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 26 – 27  มีนาคม 2561 โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดฝึกอบรมราษฎรและศีกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีราษฎรเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนผอ.สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธาน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content