Skip to content

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ติดตามการดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ “ป่าเปียก”  โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

วัันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ “ป่าเปียก” ของโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผู้แทนจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และหัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำคณะองคมนตรี เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ ในการนี้ ท่านองคมนตรี ได้ปลูกต้นสาละอินเดีย (Shorea robusta C.F. Gaertn.) จำนวน 1 ต้น ในพื้นที่โครงการฯ

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content