วัตถุประสงค์ของการบัญชี

Home Forums กระดานสนทนา วัตถุประสงค์ของการบัญชี

 • This topic is empty.
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #13003 Reply
  gf
  Guest

  .เพื่อทราบผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ โดยดูจากงบกำไรขาดทุน เพื่อใช้เประกอบการเสียภาษีเงินได้และทำให้รู้สถานะการเงินของกิจการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้เช่นกัน 8.เพื่อรายงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจหรือการจัดเก็บการเสียภาษีอากรของรัฐ

  https://inflowaccount.co.th/preparing-financial-statements-and-how-to-choose-auditor/

  #13230 Reply
  ty
  Guest

  ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?

  ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและใช้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้ การเลือกเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณคาดการณ์แนวโน้มราคาได้

  https://www.startrader.com/th/knowledge-intermediate/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: วัตถุประสงค์ของการบัญชี
Your information: