สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

 
โทรศัพท์ 042-511505, 042-511272, 042-512135
 
โทรสาร 042-513272