หน้าหลัก

กิจกรรมของหน่วยงาน

นิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับท่านองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) มาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 38 ปี…

จัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562

ศูนย์ป่าไม้นครพนมเข้าดำเนินการโครงการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562 ณ บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม…

กิจกรรมปลูกป่า จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คำตากล้า เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดสกลนคร…