ข่าวสารและกิจกรรม


สำนักการอนุญาตได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักการอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2561(KM Action plan)

สำนักการอนุญาตได้จัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์คว […]


ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ท้องที่จ.ลำปาง และจ.กำแพงเพชร วันที่15-18 สิงหาคม 2560

นายจรัญ มากสมบูรณ์ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่ […]


การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำไม้ในเขตทางหลวง จ.กำแพงเพชร ณ สนง.ทสจ.กำแพง เพชร

นายจรัญ มากสมบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตไม้แ […]