📢 เผาถ่านไม้ ค้าถ่านไม้ ครอบครองถ่านไม้ การนำถ่านไม้เคลื่อนที่ ต้องขออนุญาตหรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร ?