ขอเชิญเข้าร่วม Workshop on Sustainable Forestry for the People: Economic Benefits and Environmental Concern

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการจัดงานผ่านระบบทางไกล (Webinar) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยและสวีเดนในด้าน 1) เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 2) การป่าไม้ที่ยั่งยืน และ 3) ระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การจัดงานจะมี Theme หลักคือ “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คือ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564: Workshop on Smart City for All
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564: Workshop on Sustainable Forestry for the People: Economic Benefits and Environmental Concern
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564: Workshop on Innovative Ecosystem for Sustainable Development: Grooming Startups and Unicorns
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้ครับ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย