พิธีมอบธงตราสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบไว้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางและสัญลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบธง ทส. โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ จำน […]


กิจกรรมรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดกิจกรรมรุกขกร โดยนายสุรเชษฐ์ สีแดงรักษา หัวหน้าศูนย์วนวัฒวิจัยราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่รุกขกร มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรุกขกร ได้แก่วิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ให้ถูกวิธี การดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรุกขกร พร้อมทั้งได้สาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติ ณ สนามหญ้าหน้าอาคารขุนวินิจวนันดร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)