ภาพกิจกรรม “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เฉลิมพระเกียรติ ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิหคเหิร นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป.10(รบ.) และคณะผู้บริหารสำนักฯ ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 64 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม”บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยเชิญชวนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด สจป.10(รบ.) และ สบอ.3(บ้านโป่ง) รวมพลังแห่งการให้ บริจาคโลหิต จำนวน 16,450 ซีซี. ให้แก่ภาคบริการโลหิตที่ 4 จ. […]


ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19