กิจกรรม Big Cleaning Day 2564

นายองค์รักษ์ ฤทธิ์รุตม์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ และบริเวณโดยรอบ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๑ (จอมบึง) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย