ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๓๐ น.   นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)    ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯ       ทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุม และได้มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันรัก […]


วันปิยมหาราช ประจำปี 2565

วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธี ถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ณ กรมป่าไม้


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วย ทีมรุขกรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส เป็นประธานในพิธี นำมวลชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และการอนุรักษ์และฟื้นฟู ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์จัดการพื้น […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)