วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับเรือนจำกลางเขาบิน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 โดยมีนายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 72 ชนิด บริเวณเรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมกิจกรรมนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 4/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 4/2567 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯทุกหนวยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร


กิจกรรมใส่เสื้อลายดอกรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 บุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมใส่เสื้อลายดอกรดน้ำขอพร และรดน้ำขอพร นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี