ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19