“คืนดินดีสู่ขุนเขา”

คืนดินดีสู่ขุนเขาโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดกิจกรรมคืนดินดีสู่ขุนเขาโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริวณเขาขวางวัดทิพย์ […]


กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิหคเหิร นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และคณะผู้บริหารสำนักฯ ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนข้ […]