ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 4/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 4/2567 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯทุกหนวยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร


กิจกรรมใส่เสื้อลายดอกรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 บุคลากรในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมใส่เสื้อลายดอกรดน้ำขอพร และรดน้ำขอพร นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยและกิจกรรมโครงการอบรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยและกิจกรรมโครงการอบรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมบรรยายและสนทนาธรรม โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ทายาทหลวงบริหารวนเขตต์ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง ท่านที่ 4) ณ อาคารหลวงบริหารวนเขตต์ ห้องประชุมวิหคเหิร และผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ไปยังหน่วยงานภาคสนามใ […]