ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.     นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุม     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน     ทุกส่วนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯ ทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการ    ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯ ทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร