สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.3สาขาแพร่ ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-ป่าแม่สาย ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.3สาขาแพร่ ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-ป่าแม่สาย ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ นายชัยรัตน์ แสงปาน ผอ.ส่วนป้องกันฯ/ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศปป.3(ภาคเหนือ) หัวหน้าหน่วยป้องกันท้องที่จังหวัดแพร่ ทหาร ตำรวจ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น รวม250นาย สนธิกำลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรีสอร์ต ร้านกาแฟ ที่บุกรุก ก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางนำ้ ลำห้วยแม่ก๋อน-แม่สาย จำนวน 40กว่าราย

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา

อ่านต่อ https://hotissue.forest.go.th/view/2561/10/28