กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด