นิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 25 พ.ย. 2563 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับท่านองคมนตรี ( นายพลากร สุวรรณรัฐ) มาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร


         

จัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562

ศูนย์ป่าไม้นครพนมเข้าดำเนินการโครงการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562 ณ บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม Read more

จัดกิจกรรมปลูกป่า จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คำตากล้า เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายกองค์การบริหารตำบลหนองบัวสิม กำนันตำบลหนองบัวสิม พร้อมผู้ใหญ่บ้านและราษฎรเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่า Read more

จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น

จัดกิจกรรมปลูกป่า จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ณ บริเวณวัดสานแว้เจริญธรรม ท้องที่ บ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนจิตอาสาร่วมงาน 50 คน Read more

กิจกรรมลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖สาขานครพนมได้กัดกิจกรรมลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง Read more
1 2 3 6