ไม่มีหมวดหมู่


จัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562

ศูนย์ป่าไม้นครพนมเข้าดำเนินการโครงการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พรบ.ป่าชุมชน ปี 2562 ณ บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 155-0-00 ไร่ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและร่วมสำรวจพื้นที่พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆดังกล่าวอย่างดียิ่ง


จัดกิจกรรมปลูกป่า จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คำตากล้า เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายกองค์การบริหารตำบลหนองบัวสิม กำนันตำบลหนองบัวสิม พร้อมผู้ใหญ่บ้านและราษฎรเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่า ทำการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีราษฎรเข้าร่วมประมาณ 80 คน


จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น

จัดกิจกรรมปลูกป่า จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ หนึ่งร้อยล้านต้น ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ณ บริเวณวัดสานแว้เจริญธรรม ท้องที่ บ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนจิตอาสาร่วมงาน 50 คน


กิจกรรมลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖สาขานครพนมได้กัดกิจกรรมลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง


พิธีมอบธงสัญญาลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้จัดพิธีมอบธงสัญญาลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปราม

วันที่ 23 ก.ย.62 เจ้ากน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้นครพนม เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.2(กุรุคุ) โดยมี พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.นพ.(ท) และนาย บุญสืบ สมัครราช ผอ.สปจ.ที่ 6 สาขานครพนม เป็นประธานปล่อยแถวพิธีดังกล่าว


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2562

วันที่12 ส.ค. 62 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน


กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ต้นไม้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6 สาขานครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม กอ.รมน. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง. ผู้นำชุมชน. กำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน. ประชาชนตำบลบ้านผึ้ง รวมทั้ง ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม และโรงเรียนหนองปลาดุก เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมป่าอย่างยืนโดยมี พันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รองผอ.กอ.รมน.เป็นประธานเปิดและผอ.สจป.ที่6 สาขานครพนม(นายบุญสื […]