ข่าวสารกิจกรรม


ตรวจสอบพื้นที่ในคดีพื้นที่บุกรุกข้างเคียง ระหว่างอุทยานฯ กับป่าสงวนฯ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ เหลาแตว หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเต่างอย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ในคดีพื้นที่บุกรุกข้างเคียง ระหว่างอุทยานฯ กับป่าสงวนฯ ผลปรากฎว่า เป็นพื้นที่ตามกรอบมาตรการการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ท้องที่บ้านห้วยหวด หมู่ที่ 4 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร


ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์ จันนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 7 นครพนม ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในเขตท้องที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 โครงการ


ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.2 (กุรุคุ)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ จ้นนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครพนม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.2 (กุรุคุ) ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม โดยได้บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ตลอดจนระเบียบและแนวทางปฎิบัติต่างฯเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย


ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดงาน ในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม นำโดย นายฐิติกร เงาะปก ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รักษาการแทน ผอ.สำนักฯ, นายชูชาติ เทพสุต ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร, นางพัชราภา พรมนิล ผอ.ส่วนอำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดงาน ในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ที่จะจัดขึ้น ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นป […]