ร่วมบันทึกเทปพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน 2566) เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 NBT ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 สงกรานต์สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 สงกรานต์สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่” ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ประธานกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

   การป่าไม้(โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้) ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภารกิจและผลการดำเนินงานของ สคทช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แสดงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ซึ่งสามารถจัดการที่ดินของรัฐ 9 ประเภทจำนวน 5.7 ล้านไร่นำในดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนภายใต้ คทช. และผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปดำนินการจัดที่ดินให้ชุมชน จำนวน 3.67 ล้านไร่ ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชีย อจลบุญ) เป็นผู้นำเสนอ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการชมสินค้าผลิตภัณฑ์ การแฟสร้างป่า โกโก้สร้างป่า ชาสมุนไพรสร้างป่า ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการมป่าไม้แบะหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ มูลนิธิ FLR349 กองทุนสัตว์ป่าสากล (WWF) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท ไทยคม จำกัด ได้ดำเนินการเศรษกิจสีเขียว (BCG) ในท้องที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนส่งผลให้ราษฎรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

   ในการนี้ สคทช.ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ คทช. โดยมีรองอธิบดีการป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)เป็นผู้รับมอบ

Gallery

650210_14 650210_11 650210_12 650210_13 650210_9 650210_10 650210_5 650210_7 650210_6 650210_8 650210_2 650210_15 650210_1 650210_3 650210 650210_4