สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน

   การป่าไม้(โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้) ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภารกิจและผลการดำเนินงานของ สคทช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แสดงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ซึ่งสามารถจัดการที่ดินของรัฐ 9 ประเภทจำนวน 5.7 ล้านไร่นำในดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนภายใต้ คทช. และผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปดำนินการจัดที่ดินให้ชุมชน จำนวน 3.67 ล้านไร่ ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชีย อจลบุญ) เป็นผู้นำเสนอ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการชมสินค้าผลิตภัณฑ์ การแฟสร้างป่า โกโก้สร้างป่า ชาสมุนไพรสร้างป่า ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการมป่าไม้แบะหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ มูลนิธิ FLR349 กองทุนสัตว์ป่าสากล (WWF) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท ไทยคม จำกัด ได้ดำเนินการเศรษกิจสีเขียว (BCG) ในท้องที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนส่งผลให้ราษฎรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

   ในการนี้ สคทช.ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ คทช. โดยมีรองอธิบดีการป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)เป็นผู้รับมอบ