การติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก AFoCO

นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก AFoCO กับผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCO และผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO (Mr. Chencho Norbu) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ AFoCO และแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ของประเทศสมาชิกในอนาคต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ภาพจากกรมป่าไม้

การประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

thไทย
en_USEnglish thไทย