ตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ ในท้องที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื่องแต่มีทะยอยปลูกซ่อม และพบร่องรอยต้นไม้ได้รับความเสียหายจากการที่วัวเข้ามากินยอด เช่น ต้นชิงชัน รั้วลวดหนามถูกลักตัดจากเจ้าของวัว เจ้าหน้าที่ได้พยายามตรวจตราซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ

ตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ ในท้องที่จังหวัดพังงา

วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษได้เดินทางไปที่สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาเพื่อตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการ ซึ่งผู้ดำเนินงานในพื้นที่ได้ปฎิบัติงานดูแล ปลูกซ่อมตามข้อตกลงครบถ้วน ต้นไม้เติบโตดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกดิ่งและจำปีหลวง แต่มีปัญหาจำปีหลวงที่อยู่ลุ่มต่ำและขั้นตอนการปลูกตามที่ ดร.อัง ไลโฮ แนะนำให้เว้นเป็นหลุมที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่เติมดินจนเต็ม และเนื่องจากช่วงพายุโนอึลฝนตกหลายวันติดต่อกันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางจุดในช่วงนั้น ต้นจำปีหลวงมีอาการใบและยอดเหี่ยวแห้ง ได้แจ้งให้ผู้ปฎิบัติงานดำเนินการเจาะร่องเป็นช่องเล็กๆ ให้น้ำไหลผ่านเตรียมไว้ เนื่องจากช่วงไปตรวจติดตามเริ่มมีฝนตกตลอดอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง พร้อมด้วยนางนภาลัย เสมอใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏะวิทยา และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ได้เดินทางไปสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa ซึ่งแปลงปลูกแปลงนี้ได้รับการดูแลตามสัญญา ด้านแมลงทำลายนั้น นางนภาลัยได้ตรวจสอบทั้งแปลง 2016 และ แปลง 2018 แล้วพบว่าตะเคียนชันตาแมวมีหนอนใยเข้าทำลายใบอ่อน จำปีหลวงมีแมลงกินใบและโรครากเน่าโคนเน่า ไม้หอมพบเพลี้ยทำลายใบ กฤษณาพบหนอนชอนใบเข้าทำลาย จันทน์กะพ้อพบลักษณะลำต้นปริแตกทำให้มีโอกาสที่มอดเข้าทำลายลำต้น ซึ่งมีต้นไม้ตายบางส่วนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ล้มทับหักแล้วเชื้อราเข้าทำลายบาดแผลจนตาย เช่น ลูกดิ่งและโรคเน่าโคนเน่า เช่น จำปีหลวงและกฤษณา ซึ่งนางนภาลัยได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคอยตรวจสอบโรคและแมลงและดำเนินการรักษา โดยใช้ สตาเกิ้ล-จี บีที เมทาเลคซิล

thไทย