วิ สั ย ทั ศ น์...มุ่ ง มั่ น ใ ห้ บ ริ ก า ร...อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ...แ ล ะ โ ป ร่ ง ใ ส

Link

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้397
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้592
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้397
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5335
mod_vvisit_counterเดือนนี้18644
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26998
mod_vvisit_counterทั้งหมด3449510

การเบิกจ่าย


** วิธีตรวจสอบโอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ** ให้ไปที่ เมนู การเบิกจ่าย > โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 


ระเบียบ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

รายละเอียด

1 ทส1601.2/5789 ลว 29 มีค 61 เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29/3/61

click

2 ทส1601.2/3806 ลว 28 กพ 61 เรื่อง ขอส่งหลักฐานการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการวางเครื่อง EDC เพื่อกาารับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการรับเงินด้วย QR Code 28 / 2 /61

click

3  ทส1601.2/3807 ลว 28 กพ 61 เรื่อง การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online และการวางเครื่อง EDC เพื่อการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการรับเงินด้วย QR Code 28 / 2 /61 

click

 4 ทส1601.2/9953 ลว 5 มิย 61 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การดำเนินการด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ครั้งที่ 1/2561  5/ 5 /61

click

  5    

 6    


 7    


8      
 
ระเบียบ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

รายละเอียด

1 การดำเนินการเพื่อรองรับระบบ KTB Corporate Online (ทส1601.2/2364) 7/02/2561


click

2 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ทส1601.2/18653) 28/09/2560   click
 3 ขอรับคืนเงินที่นำส่งประกันสังคมไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9/02/2560

click

  4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของพนักงานราชการกรณีถึงแก่ความตายในระหว่างเดือน ลาออก ขาดราชการ ลาเกินสิทธิ 25/4/2560

click 

 5 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที ทส 1601.2/ว12147 ลว 6 กค 60 12/7/2560

Click

 6 การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ กค0410.5/ว204 ลว 27
มิย 60
18/7/2560

Click

7 รายชื่อหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS

18/7/2560

Click

 

ค้นหาบทความ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการคลัง กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5014 โทรสาร 02 5615306