ไม่มีหมวดหมู่

นที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้มอบหมายให้นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ” (ที่ดินป่าไม้) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ webex ตามที่ได้รับแจ้งการขอรับสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้มอบหมายให้นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ” (ที่ดินป่าไม้) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ webex ตามที่ได้รับแจ้งการขอรับสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ไม่มีหมวดหมู่

ประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยเฉพราะเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดย
• หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
• หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
• ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
*ประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยเฉพราะเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ
*ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสมาชิกเครือข่ายถึงแนวทางการปฎิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหารือแนวทางการทำแนวกันไฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งแพร

ไม่มีหมวดหมู่

​ตรวจสอบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​แผ้วถาง​ใหม่​ ตามบุคคล​ให้ข่าว​ทางโทรศัพท์​ ว่าในเขตพื้นที่​ป่า​สงวน​แห่งชาติ​ป่า​เขา​แดน​ ป่า​ควน​เจดีย์​ ป่าเขา​พระยา​ไม้​และ​ป่า​ควน​กำ​แพง​ ท้องที่​บ้าน​วังเอาะ​ ม.3​ ต.คูหา​ อ.​สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ มี

วันที่​ 13​ พฤศจิกายน​ 2564​ สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ
*จ​นท.​ช​ป.​พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​13​(สงขลา)
*จ​นท.​ช​ป.​ป่าไม้​ ฉก.​ต​ชด.​43​/ร้อย​ ต​ชด.​43​3
ร่วม​ออก​ตรวจสอบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​แผ้วถาง​ใหม่​ ตามบุคคล​ให้ข่าว​ทางโทรศัพท์​ ว่าในเขตพื้นที่​ป่า​สงวน​แห่งชาติ​ป่า​เขา​แดน​ ป่า​ควน​เจดีย์​ ป่าเขา​พระยา​ไม้​และ​ป่า​ควน​กำ​แพง​ ท้องที่​บ้าน​วังเอาะ​ ม.3​ ต.คูหา​ อ.​สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ มีการนำรถจักรกลขึ้นไปไถตักดินบนภูเขา​ คณะเจ้าหน้าที่​จึงได้เข้าตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​บริเวณ​พิกัด​ที่​ 47N​ 702988E 730427N ตรวจพบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​ปรับสภาพ​พื้นที่​เพื่อ​ใช้การเกษตร​ และได้มีนายปรีชา​ ร่างสีคง​ เลขบัตร​ประชาชน​ 3900600175941 มาแสดงตนเป็น​ผู้​ครอบครอง​พื้นที่​ โดยนำเอกสารที่ดินประเภท​ สปก.4-01​ข.เลขที่​ 2672 เล่มที่ 27​ หน้า​ 72​ อ.สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ ออกให้​ ณ.วันที่​ 12​ ก.ย.2560 มาแสดง​ คณะเจ้าหน้าที่​จึงมอบหมาย​ให้​นาย​สุเมธ​ ชุม​บุญ​ พนักงาน​พิทักษ์​ป่า​ ส​3​ นำ​เอกสาร​ สปก.4-01 ทำบันทึก​ตรวจสอบ​ตามระเบียบ​ขั้นตอนต่อไป

 

ข่าวสารกิจกรรม, ไม่มีหมวดหมู่

ตรวจสอบเพื่อประทับตราอนุญาตชักลาก และ ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4287 ระหว่าง กม.21+750 – กม.24+250 ท้องที่ ต.ควนลัง และ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ประกอบด้วย

• นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ จนท.ผู้ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง

• นายวัชระ จิตจำนงค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จนท.ผู้ตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลาก

• จนท.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

• จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา

• จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่

• จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา)

• จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์)

ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ร่วมกัน ตรวจสอบเพื่อประทับตราอนุญาตชักลาก และ ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4287 ระหว่าง กม.21+750 – กม.24+250 ท้องที่ ต.ควนลัง และ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามที่ ออป. ได้รับอนุญาตให้ทำไม้ในเขตป่า ตามใบอนุญาตทำไม้สักในป่า (อนุญาต 1) เล่มที่ 41 ฉบับที่ 01 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เป็น ไม้สัก จำนวน 2 ต้น โดยวิธีการตัดฟัน และ ตามใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า (อนุญาต 2) เล่มที่ 38 ฉบับที่ 01 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เป็น ไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า จำนวน 48 ต้น โดยวิธีการตัดฟัน

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตีตราประทับไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมด้วย

 

ไม่มีหมวดหมู่

ตรวจ​ลาดตระเวน​ป้องกัน​ปราบปราม​ เพื่อ​หยุด​ยั้งยับยั้ง​การบุก​รุก​ทำลาย​ทรัพยากร​ป่าไม้​ ใน​เขต​พื้นที่​รับผิดชอบ​ ในเขตพื้นที่​ป่า​ตาม​พระราช​บัญญัติ​ป่าไม้​พุทธศักราช​ 2484​ ท้องที่​บ้านหัวสวน​ ม.1​ ต.เกาะ​สะบ้า​ อ.เทพา​ จ.​สงขลา​

วันที่​ 2​ พฤศจิกายน​ 2564​
สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ
📍จ​นท.​ช​ป.​พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​13​(สงขลา)
📍จ​นท.​ช​ป.​ป่าไม้​ ฉก.​ต​ชด.​43​/ร้อย​ ต​ชด.​43​3
📍จ​นท.​คณะทำงาน​พิเศษ​ กอ.​รมน.​ภ.​4​ สน.
ร่วม​ออก​ตรวจ​ลาดตระเวน​ป้องกัน​ปราบปราม​ เพื่อ​หยุด​ยั้ง​-ยับยั้ง​การบุก​รุก​ทำลาย​ทรัพยากร​ป่าไม้​ ใน​เขต​พื้นที่​รับผิดชอบ​ ในเขตพื้นที่​ป่า​ตาม​พระราช​บัญญัติ​ป่าไม้​พุทธศักราช​ 2484​ ท้องที่​บ้านหัวสวน​ ม.1​ ต.เกาะ​สะบ้า​ อ.เทพา​ จ.​สงขลา​ ตรวจ​พบ​บุคคล​ชาย​จำนวน​ 2​ คน​ กำลัง​ร่วมกันแปรรูป​ไม้ป่าหวงห้าม​ โดย​มิได้รับอนุญาต​จาก​พนักงาน​เจ้าหน้า​ที่​ คณะ​เจ้าหน้าที่​จึง​ร่วมกัน​จับ​กุม​บุคคล​ทั้งสองคนพร้อมของกลางตามรายการดังนี้
1. ไม้แปรรูป​จำนวน​ 0.654 ลบ.ม.
2. เครื่อง​เลื่อย​โซ่ยนต์​ จำนวน​ 2​ เครื่อง​ พร้อมอุปกรณ์
คณะ​เจ้าหน้าที่​ได้มอบหมาย​ให้​นาย​สุนทร​ หมวด​ทอง​ พนักงาน​พิทักษ์​ป่า​ ส​3​ ประจำ​หน่วย​ฯ​ ทำบันทึก​จับกุม​และตรวจยึด​ของกลาง​ นำเรื่อง​ราวแจ้งความ​กล่าวโทษ​ต่อ​ พ​งส.​สภ.​เทพา​ เพื่อดำเนิน​คดี​ตามกฎหมาย​ว่าด้วย​การ​ป่าไม้​ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีหมวดหมู่

ออกสำรวจข้อมูลปริมาณไม้พะยูง และแหล่งเพาะปลูกไม้พะยูง ในแปลงที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมถึงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวร

 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี
ร่วมในท้องที่ดังต่อไปนี้
1. บ้านลำชิง ม.2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
2. บ้านล่องมุด ม.5 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
3. บ้านปลายรำ ม.2 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
4. บริเวณริมถนน สาย ล่องมุด – ควนแดน ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา