คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

นที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้มอบหมายให้นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ” (ที่ดินป่าไม้) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ webex ตามที่ได้รับแจ้งการขอรับสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้มอบหมายให้นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐ” (ที่ดินป่าไม้) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ webex ตามที่ได้รับแจ้งการขอรับสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาคารส่วนราชการตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยเฉพราะเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดย
• หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
• หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
• ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
*ประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยเฉพราะเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ
*ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสมาชิกเครือข่ายถึงแนวทางการปฎิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหารือแนวทางการทำแนวกันไฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งแพร

​ตรวจสอบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​แผ้วถาง​ใหม่​ ตามบุคคล​ให้ข่าว​ทางโทรศัพท์​ ว่าในเขตพื้นที่​ป่า​สงวน​แห่งชาติ​ป่า​เขา​แดน​ ป่า​ควน​เจดีย์​ ป่าเขา​พระยา​ไม้​และ​ป่า​ควน​กำ​แพง​ ท้องที่​บ้าน​วังเอาะ​ ม.3​ ต.คูหา​ อ.​สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ มี

วันที่​ 13​ พฤศจิกายน​ 2564​ สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ
*จ​นท.​ช​ป.​พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​13​(สงขลา)
*จ​นท.​ช​ป.​ป่าไม้​ ฉก.​ต​ชด.​43​/ร้อย​ ต​ชด.​43​3
ร่วม​ออก​ตรวจสอบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​แผ้วถาง​ใหม่​ ตามบุคคล​ให้ข่าว​ทางโทรศัพท์​ ว่าในเขตพื้นที่​ป่า​สงวน​แห่งชาติ​ป่า​เขา​แดน​ ป่า​ควน​เจดีย์​ ป่าเขา​พระยา​ไม้​และ​ป่า​ควน​กำ​แพง​ ท้องที่​บ้าน​วังเอาะ​ ม.3​ ต.คูหา​ อ.​สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ มีการนำรถจักรกลขึ้นไปไถตักดินบนภูเขา​ คณะเจ้าหน้าที่​จึงได้เข้าตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​บริเวณ​พิกัด​ที่​ 47N​ 702988E 730427N ตรวจพบ​พื้นที่​ป่า​ถูก​ปรับสภาพ​พื้นที่​เพื่อ​ใช้การเกษตร​ และได้มีนายปรีชา​ ร่างสีคง​ เลขบัตร​ประชาชน​ 3900600175941 มาแสดงตนเป็น​ผู้​ครอบครอง​พื้นที่​ โดยนำเอกสารที่ดินประเภท​ สปก.4-01​ข.เลขที่​ 2672 เล่มที่ 27​ หน้า​ 72​ อ.สะบ้าย้อย​ จ.​สงขลา​ ออกให้​ ณ.วันที่​ 12​ ก.ย.2560 มาแสดง​ คณะเจ้าหน้าที่​จึงมอบหมาย​ให้​นาย​สุเมธ​ ชุม​บุญ​ พนักงาน​พิทักษ์​ป่า​ ส​3​ นำ​เอกสาร​ สปก.4-01 ทำบันทึก​ตรวจสอบ​ตามระเบียบ​ขั้นตอนต่อไป

 

ตรวจสอบเพื่อประทับตราอนุญาตชักลาก และ ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4287 ระหว่าง กม.21+750 – กม.24+250 ท้องที่ ต.ควนลัง และ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ประกอบด้วย

• นางสาวมัญชุชากาญจณ์ แก้วขาว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ จนท.ผู้ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง

• นายวัชระ จิตจำนงค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จนท.ผู้ตรวจวัดประทับตราอนุญาตชักลาก

• จนท.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

• จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา

• จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่

• จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา)

• จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์)

ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ร่วมกัน ตรวจสอบเพื่อประทับตราอนุญาตชักลาก และ ตรวจวัดประทับตราคำนวณค่าภาคหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 4287 ระหว่าง กม.21+750 – กม.24+250 ท้องที่ ต.ควนลัง และ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามที่ ออป. ได้รับอนุญาตให้ทำไม้ในเขตป่า ตามใบอนุญาตทำไม้สักในป่า (อนุญาต 1) เล่มที่ 41 ฉบับที่ 01 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เป็น ไม้สัก จำนวน 2 ต้น โดยวิธีการตัดฟัน และ ตามใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า (อนุญาต 2) เล่มที่ 38 ฉบับที่ 01 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เป็น ไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า จำนวน 48 ต้น โดยวิธีการตัดฟัน

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตีตราประทับไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมด้วย

 

ตรวจ​ลาดตระเวน​ป้องกัน​ปราบปราม​ เพื่อ​หยุด​ยั้งยับยั้ง​การบุก​รุก​ทำลาย​ทรัพยากร​ป่าไม้​ ใน​เขต​พื้นที่​รับผิดชอบ​ ในเขตพื้นที่​ป่า​ตาม​พระราช​บัญญัติ​ป่าไม้​พุทธศักราช​ 2484​ ท้องที่​บ้านหัวสวน​ ม.1​ ต.เกาะ​สะบ้า​ อ.เทพา​ จ.​สงขลา​

วันที่​ 2​ พฤศจิกายน​ 2564​
สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ
📍จ​นท.​ช​ป.​พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​13​(สงขลา)
📍จ​นท.​ช​ป.​ป่าไม้​ ฉก.​ต​ชด.​43​/ร้อย​ ต​ชด.​43​3
📍จ​นท.​คณะทำงาน​พิเศษ​ กอ.​รมน.​ภ.​4​ สน.
ร่วม​ออก​ตรวจ​ลาดตระเวน​ป้องกัน​ปราบปราม​ เพื่อ​หยุด​ยั้ง​-ยับยั้ง​การบุก​รุก​ทำลาย​ทรัพยากร​ป่าไม้​ ใน​เขต​พื้นที่​รับผิดชอบ​ ในเขตพื้นที่​ป่า​ตาม​พระราช​บัญญัติ​ป่าไม้​พุทธศักราช​ 2484​ ท้องที่​บ้านหัวสวน​ ม.1​ ต.เกาะ​สะบ้า​ อ.เทพา​ จ.​สงขลา​ ตรวจ​พบ​บุคคล​ชาย​จำนวน​ 2​ คน​ กำลัง​ร่วมกันแปรรูป​ไม้ป่าหวงห้าม​ โดย​มิได้รับอนุญาต​จาก​พนักงาน​เจ้าหน้า​ที่​ คณะ​เจ้าหน้าที่​จึง​ร่วมกัน​จับ​กุม​บุคคล​ทั้งสองคนพร้อมของกลางตามรายการดังนี้
1. ไม้แปรรูป​จำนวน​ 0.654 ลบ.ม.
2. เครื่อง​เลื่อย​โซ่ยนต์​ จำนวน​ 2​ เครื่อง​ พร้อมอุปกรณ์
คณะ​เจ้าหน้าที่​ได้มอบหมาย​ให้​นาย​สุนทร​ หมวด​ทอง​ พนักงาน​พิทักษ์​ป่า​ ส​3​ ประจำ​หน่วย​ฯ​ ทำบันทึก​จับกุม​และตรวจยึด​ของกลาง​ นำเรื่อง​ราวแจ้งความ​กล่าวโทษ​ต่อ​ พ​งส.​สภ.​เทพา​ เพื่อดำเนิน​คดี​ตามกฎหมาย​ว่าด้วย​การ​ป่าไม้​ต่อไป