ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ/จัดจ้าง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่ บริเวณเขาคูหาเพื่อขอนุญาตจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และป่านันทนาการ สำนักจัดการป่านันทนาการ กรมป่าไม้

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ น.ส.สุทิศา รวมเงาะ

– หน่วยป่องกันและพัฒนาป่าไม้ รัตภูมิ

– หน่วยป้องกันและรักษาป่า สข.1 (น้ำตกเขาบริพัตร)

ร่วมกับ นายวงศวชิระ ขาวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นายประกอบ จันทสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้และคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ นายอดุลย์ ทองสว่าง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ร่วมกันเพื่อสำรวจพื้นที่ บริเวณเขาคูหาเพื่อขอนุญาตจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และป่านันทนาการ สำนักจัดการป่านันทนาการ กรมป่าไม้