รวมกฎหมายของป่าไม้


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร


กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ […]