ข่าวอื่นๆ


– https://www.bangkokbiznews.com/health/1040398 ชาวสวน “เจาะน้ำมัน” ต้นยางนา ใช้กับเครื่องจักรการเกษตร ลดรายจ่าย

– https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1040426 เกษตรกรชาวสวนป่า ในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หันมาใช้พลังงานทดแทนจากน้ำมันต้นยางนา ในสวนป่า ที่เกษตรกรปลูกไว้ โดยการเจาะหาน้ำมันจากต้นยางนำ สกัดเป็นน้ำทันมาเติมเครื่องจักรกลการเกษตร

https://youtu.be/h9BkcqRyK7M ชาวสวน จ.พิจิตร เจาะน้ำมันต้นยางนาลดต้นทุน

– ผงะพบกองไม้หวงห้าม ซุกวัดบางคลานพิจิตร… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/regional/515272

– บุกยึดไม้ 800 ท่อน ซุกซ่อนวัดหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร…อ่านต่อที่ : https://www.youtube.com/watch?v=1ryiAAUfF0k&feature=youtu.be

– รีสอร์ทหรูพิจิตรรุกป่าสงวน โปลิศ-ทหาร-ป่าไม้ยึดคืน!… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/regional/514856