ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.3 (ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.3 (ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.3 (ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565