ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค้า

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20X40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)