เข้าวัดฟังธรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. สจป.8 นำโดย ผอ.สำนักฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆ ณ วัดศรีสุริโยธิน ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา